Đóng

24 / 02 2020

Hệ thống phần mềm quản lý kho STI-WMS

Kho tự động, kho thông minh

Hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh WMS

Thông tin sản phẩm hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh WMS

STI WMS là một hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh WMS tự động, giúp kiểm soát và tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý kho của bạn một cách toàn diện, đảm bảo các quy trình sản xuất và lưu trữ hàng hóa luôn hiệu quả. WMS chính là giải pháp toàn diện của STI VietNam dành cho khách hàng, cung cấp các giải pháp tự động hóa với nhiều chức năng vượt trội.

Hệ thống STI- WMS được sử dụng trên nền tảng WEB nên bất gì lúc nào khách hàng cũng có thể truy cập vào để theo dõi và kiểm tra. Hệ thống này đảm bảo các yêu cầu đặc trưng của quá trình sản xuất: Chính xác- Bảo mật- Tốc độ- Hiệu quả

Chức năng của hệ thống phần mềm quản lý

 1. Quản lý sản xuất
  Phần mềm quản lý kho thông minh WMS

  Chức năng quản lý sản xuất

  Chức năng quản lý sản xuất giúp người dùng quản lý được kế hoạch và chất lượng trong sản xuất. Các chỉ số được quản lý bao gồm: Năng suất, hiệu suất, tỉ lệ NG…. Giúp người quản lý đánh giá được chất lượng sản xuất.

 2. Quản lý xuất nhập tồn của kho
  Phần mềm quản lý kho thông minh WMS

  Quản lý xuất nhập tồn kho

  Chức năng quản lý kho của hệ thống giúp người quản lý nắm bắt được lượng hàng xong kho.

  Phần mềm quản lý kho thông minh WMS

  Giao diện nhập hàng

 3. Quản lý hoạt động của AGV(AGV control)
  Điều khiển và chuyển động của AGV sẽ được hệ thống quản lý. Vị trí của AGV sẽ được hiển thị, người quản lý dễ dàng thao tác và theo dõi.
 4. Khả năng tương thích với các phầm mềm khác
  Phần mềm STI-WMS có thể kết nối đến các phần mềm quản lý nhà máy: ERP, MES…
 5. Tra cứu thông tin
  Cung cấp thông tin lịch sử nhập hàng xuất hàng theo danh sách phân loại hợp lý
  Tra cứu thông tin sản phẩm
  Tra cứu lượng tồn kho và khả năng chứa hiện tại của kho.
  Xuất báo cáo hằng ngày, hằng tháng, hằng quý….

  Phần mềm quản lý kho thông minh WMS

  Phần mềm quản lý kho thông minh WMS

Ưu điểm của hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh STI-WMS:

 • Tối ưu
 • Tiết kiệm thời gian
 • Kiểm soát hiệu quả
 • Kết nối hệ thống
 • Dễ dàng vận hành.